• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

22 Máj 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projetkov spolupráce. Žiadosť o NFP pre toto opatrenie a ostatné dokumenty týkajúce sa vyzvy nájdete na...
Čítajte viac...
20 Máj 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár k novej výzve z opatrenia 1.1. Modernizácia fariem v PRV SR...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020