• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

04 Jún 2017
POZVÁNKA na Informačný seminár na tému: „Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry„
Čítajte viac...
30 Máj 2017
Rodinná farma Hiadlovských v spolupráci s NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozývajú na druhý ročník podujatia  „Na farmu Hiadlovských za vínom", ktorá sa...
Čítajte viac...
25 Máj 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu \"BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie\"
Čítajte viac...
24 Máj 2017
Technická univerzita vo Zvolene a Národná recyklačná agentúra Vás pozývajú na vedeckú konferenciu spojenú s odborným seminárom pod názvom Inovácie environmentálnych prístupov - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy; aplikované riešenia pre výzvy MŽP SR a MPRV SR
Čítajte viac...
16 Máj 2017
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020