• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

05 Aug 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj a Slovenský zväz chovateľov Vás pozývajú na medzinárodný hydinársky seminár pre posudzovateľov EE 2020
Čítajte viac...
28 Júl 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme „Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 - 2020 Na základe uvedeného sa zajtrajšie školenie ruší!!! O realizovaní školenia v náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.
Čítajte viac...
28 Júl 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020
Čítajte viac...
28 Júl 2020
Využite príležitosť a získajte podporu na dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu v oblastiach výroby a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami
Čítajte viac...
23 Júl 2020
Výzvy MAS financované z IROP
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020