Aktuálne informácie

Pozvánka na informačno - vzdelávaciu aktivitu: „Predajné zručnosti“

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na informačno - vzdelávaciu aktivitu pod názvom: „Predajné zručnosti“

Termín: 11.09.2017

Čas: 08.30 –  16:30

Miesto: Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš 602

Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji, poľnohospodárskym prvovýrobcom,  remeselníkom, výrobcom produktov značky „Regionálny produkt“, budúcim žiadateľom o značku „Regionálny produkt“, ktorí majú záujem zúčastňovať sa jarmokov “Regionálny produkt“. Jarmok „Regionálny produkt“ sa tento rok koná v termíne 17. – 18. 10 2017 v SC Europa v Banskej Bystrici. Každý účastník po absolvovaní školenia získa osvedčenie, ktoré je podmienkou bezplatnej účasti na nami organizovanom jarmoku.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020