Aktuálne informácie

Spolok pre obnovu dediny (SPOD) vyhlasuje 3. ročník výtvarnej súťaže pre deti na tému: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017

Cieľom súťaže je umožniť deťom vyjadriť kresbou svoj pohľad na miesto, kde žijú, kde sa hrajú a poukázať na to, čo je na živote na dedine zaujímavé, krásne a neobyčajné...

Viac informácií je k dispozícii v dokumente na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020