• 1
  • 1

Aktuality

05 Dec 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou Santovka pozýva na „Vianočné trhy v Santovke“
Čítajte viac...
05 Dec 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou obcou Nová Ves nad Žitavou pozýva na aktivitu „Novianska adventná remeselná nedeľa – vianočné trhy“
Čítajte viac...
29 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre Prešovský kraj
Čítajte viac...
27 Nov 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na Jarmok tradičných vidieckych produktov
Čítajte viac...
26 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj Vás pozýva na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020