Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. 06722 192PO210016 Spoločne pre región - región pre nás Ohradzany Humenné 19.2
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 94620 192NR210018 Animačné aktivity MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Chotín, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Komoča, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Moča, Modrany, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom Komárno 19.2
Občianske združenie Medzi riekami 07213 č. 192KE210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami na území 26 obcí okresu Michalovce Michalovce 19.2
Občianske združenie Medzi riekami 07213 č. 192KE210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami na území 26 obcí okresu Michalovce Michalovce 19.2
Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo 96241 192BB210014 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Hontiansko-Novohradské partnerstvo Bzovík Krupina 19.2
Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo 96241 192BB210014 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Hontiansko-Novohradské partnerstvo Bzovík Krupina 19.2
Miestna akčná skupina Bebrava 95701 192TN210012 Stratégia MAS Bebrava mesto: Bánovce nad Bebravou, obce: Brezolupy, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Ľutov, Otrhánky, Cimenná, Prusy, Ruskovce, Veľké Chlievany, Podlužany, Veľké Držkovce, Dežerice, Zlatníky, Pochabany, Malá Hradná, Malé Hoste, Pravotice Bánovce nad Bebravou 19.2
Občianske združenie MAS DOMAŠA, o.z. 09101 192PO210010 STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS DOMAŠA, o. z. Stropkov Stropkov 19.2
Partnerstvo Južného Novohradu 98601 192BB210010 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) územie MAS Lučenec 19.2
Dolné Záhorie 90874 192BA210001 Stratégia CLLD - Dolné Záhorie Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti) Malacky 19.2
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ 06501 192PO210001 Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Jarabina, Kamienka, Lacková, Litmanová, Nižné Ružbachy, Podolínec, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 19.2
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY 08253 192PO210007 „Naše TRI PRÚTY“ Abranovce, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Kendice, Ličartovce, Ľubovec, Petrovany, Záborské Prešov 19.2
Ipeľská Kotlina - Novohrad 99122 192BB210002 Ipeľská Kotlina - Novohrad Mikroregióny Ipeľská dolina – Ipolyvölgye mikrorégió a Údolie Čebovského potoka Veľký Krtíš 19.2
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva 09421 192PO210002 Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou Benkovce, Ďapalovce, Dlhé Klčovo, Hencovce, Holčíkovce, Kladzany, Kučín, Kvakovce, Majerovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Poša, Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný Ka Vranov nad Topľou 19.2
Banskobystrický geomontánny park 97613 192BB210008 Banskobystrický geopark Baláže, Brusno, Dolný Harmanec, Dúbravica, Hiadeľ, Kordíky, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Oravce, Pohronský Bukovec, Podkonice, Poniky, Povrazník, Riečka, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Turecká Banská Bystrica 19.2
MAS - Dvory a okolie 94131 192NR210008 Stratégia miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan Nové Zámky 19.2
Malodunajsko 90045 192BA210003 Stratégia CLLD MAS MALODUNAJSKO 2014 - 2020 Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Réca, Tomášov, Tureň, Vlky, Zálesie Senec 19.2
SEKČOV – TOPĽA 08641 192PO210008 Stratégia miestneho rozvoja SEKČOV – TOPĽA Abrahámovce, Bartošovce, Buclovany, Fričkovce, Hankovce, Harhaj, Hertník, Hervartov, Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Lopúchov, Lukavica, Nižná Voľa, Oľšavce, Osikov, Raslavice, Rešov, Richvald, Stuľany, Šiba, Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kr Bardejov 19.2
Miestna akčná skupina Horný Liptov 03301 192ZA210013 Stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2020 (stratégia CLLD) Beňadiková, Hybe, Jakubovany, Jamník, Konská, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, LIptovský Ján, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Malužiná, Nižná Boca Podtureň, Pribylina, Smrečany, Uhorská Ves, Vavrišovo, Važec, Veter Liptovský Mikuláš 19.2
Agroprameň 93037 192TT210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 – 2020 Agroprameň Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka, Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020