• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

13 Dec 2017
Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour 2018, ktorý sa bude konať na výstavisku Incheba v Bratislave v dňoch 25.01.2018 – 28.01.2018.
Čítajte viac...
04 Dec 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj vás pozýva na aktivitu "Terchovské husličky", ktorá sa uskutoční 11. 12.2017 v obci Terchová. Bližie informácie v pozvánke s...
Čítajte viac...
04 Dec 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovskýkraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu "Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)", ktorá sa uskutoční 14. 12.2017...
Čítajte viac...
01 Dec 2017
Dovoľujeme si oznámiť všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 z podopatrení 4.1, 4.2, 6.4, z podopatrení 6.1,...
Čítajte viac...
30 Nov 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020