• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

11 Sep 2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj pozývajú na informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“
Čítajte viac...
11 Sep 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre TN kraj Vás pozýva na 10. ročník festivalu \"Mňam Fest\" do Bánoviec nad Bebravou
Čítajte viac...
10 Sep 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu „Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“ do regiónu Pienin-Gorcov, Podhalia a Živiecka
Čítajte viac...
09 Sep 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta Vás pozývajú na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Kráľovom Brode so začiatkom od 08.00 hod.
Čítajte viac...
04 Sep 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre BB kraj Vás pozýva na konferenciu „Vidiek žije!“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020