• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

12 Apr 2019
Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q339-511-001 Občianskeho združenia Stredný Liptov
Čítajte viac...
12 Apr 2019
Vzdelávacia aktivity pre mladých farmárov - prijímateľov NFP z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
10 Apr 2019
Prístup k mestskému poľnohospodárstvu ako k sociálnej inovácii - Smernice pre rozvoj a implementáciu akčného plánu
Čítajte viac...
01 Apr 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu Vínne trhy Pezinok 2019
Čítajte viac...
28 Mar 2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj pozývajú zástupcov MAS na školenie: „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020