• 1

Aktuality

06 Mar 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)
Čítajte viac...
06 Mar 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva všetkých farmárov aktívne sa zúčastniť na farmárskych trhoch, ktoré sa uskutočnia 9. mája 2019 v Galérií Mlyny...
Čítajte viac...
28 Feb 2019
RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu \"Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+\"
Čítajte viac...
26 Feb 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na študijnú cestu do Poľska, ktorá sa uskutoční 14. - 15.3.2019. Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých a malých farmárov.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020