• 1
  • 1

Aktuality

31 Júl 2019
Sedem súťažných tematických kategórií sa i v deviatom ročníku súťaže zaplnilo množstvom krásnych fotografických záberov.
Čítajte viac...
23 Júl 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou Domadice pozýva na podujatie: Hurá leto 2019 – domadické trhy
Čítajte viac...
23 Júl 2019
RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja
Čítajte viac...
22 Júl 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom Výzva PRV SR 2014 - 2020 pre poľnohospodárov 4.1 Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Čítajte viac...
16 Júl 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj Pracovné stretnutie bude zamerané na problematiku „Implementácia stratégii CLLD\"
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020