• 1
  • 1

Aktuality

04 Sep 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre BB kraj Vás pozýva na konferenciu „Vidiek žije!“
Čítajte viac...
02 Sep 2019
Výzvy 2020 Financovanie poľnohospodárstva a lesníctva prostredníctvom Horizontu 2020
Čítajte viac...
28 Aug 2019
Informácie pre MAS k implementácií stratégií CLLD – za PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
28 Aug 2019
Dávame Vám do pozornosti aktuálno ponuku akreditovaného vzdelávacieho programu pre kontrolórov v samospráve (základný kurz)
Čítajte viac...
19 Aug 2019
Prinášame Vám FAQ k výzve 41/PRV/2019 – Skladovacie kapacity a pozberová úprava, konzultované s RO pre PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020