• 1

Aktuality

18 Mar 2019
Pozývame Vás na Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2018, ktorý sa uskutoční dňa 2. apríla 2019 v čase 09:00 až 10:00 v kancelárii riaditeľky ARVI, prízemie budovy, Agroinštitútu Nitra, š.p., č. dverí 22.
Čítajte viac...
14 Mar 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv“
Čítajte viac...
12 Mar 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj pozývajú zástupcov MAS na „Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD“
Čítajte viac...
12 Mar 2019
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 10. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Záštitu nad súťažou Dedina roka 2019 prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, ktoré poskytne oceneným obciam finančné prostriedky viazané na realizáciu projektov pre podporu rozvoja a obnovy obce.
Čítajte viac...
06 Mar 2019
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku vyhlasuje 9. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020