• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

18 Okt 2018
NSRV SR v 4. štvrťroku 2018 pripravuje nasledovné aktivity:   RA NSRV SR pre Trnavský kraj Názov: Vzdelávacia a informačná aktivita: Seminár na aktuálne témy Termín...
Čítajte viac...
18 Okt 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám dáva do pozornosti aktivitu partnera a člena NSRV SR: Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku
Čítajte viac...
16 Okt 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás srdečne pozýva na Jarmok \"Regionálny produkt\"
Čítajte viac...
12 Okt 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov Regionálna zložka Nitra, Vás pozývajú na medzinárodnú včelársku výstavu HANÁCKA VČELA spojenú s konferenciou zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2018 v Olomouci (Česká republika).
Čítajte viac...
11 Okt 2018
Nitriansky samosprávny kraj a regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj, Vás pozývajú na konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020