Kalendár akcií

14 Nov 2019
14 Nov 2019

Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS

Viac
14 Nov 2019
15 Nov 2019

Konferencia "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky"

Viac
13 Nov 2019
16 Nov 2019

Študijná zahraničná cesta do Hannovera v Nemecku

Viac
13 Nov 2019
13 Nov 2019

Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020

Viac
07 Nov 2019
08 Nov 2019

Jarmok "Regionálny produkt"

Viac
07 Nov 2019
08 Nov 2019

Krajská konferencia rozvoja vidieka

Viac
05 Nov 2019
05 Nov 2019

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP

Viac
31 Okt 2019
31 Okt 2019

Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS

Viac
31 Okt 2019
31 Okt 2019

Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020