• 1
  • 1

Aktuality

15 Feb 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Čítajte viac...
12 Feb 2019
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“
Čítajte viac...
12 Feb 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na: IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka
Čítajte viac...
07 Feb 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu pre včelárov, ktorá zahŕňa návštevu včelnice v Rakúsku spolu s návštevou významnej európskej výstavy APIMELL v Piacenze (Taliansko).
Čítajte viac...
06 Feb 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov pri použití PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020