• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

23 Jan 2018
Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od marca 2018 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Manažér aktivít centrálnej jednotky NSRV...
Čítajte viac...
22 Jan 2018
Národná sieť rozvoja vidieka v spolupráci s EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva vás pozývajú na Študijnú cestu na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2018
Čítajte viac...
19 Jan 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“
Čítajte viac...
14 Dec 2017
Regionálne atény NSRV SR pre Trenčiansky a Žilinský kraj vás pozývajú na benefičnú akciu pod názvom \"Svetlo v srdci\", ktorej cieľom je je propagácia PRV SR 2014-2020 a aktivít NSRV SR v roku 2018 širokej verejnosti na vidieku, špeciálne marginalizovaným skupinám s potenciálnym záujmom o rozvoj vidieka, tradície a ich udržateľnosť v regióne.
Čítajte viac...
14 Dec 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj vás pozýva na workshop „MAS v Prešovskom kraji“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020