• 1
  • 1

Aktuality

22 Feb 2013
Poľská národná sieť rozvoja vidieka (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich) a Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Vás srdečne pozývajú na študijný pobyt...
Čítajte viac...
22 Feb 2013
V dokumente nižšie nájdete ponuku na spoluprácu od fínskej MAS LAG EMO s cieľom zapojenia mládeže do rozvoja obcí, s tematikou jazdectva...
Čítajte viac...
21 Feb 2013
LINC je konferencia, ktorá spája výmenu skúseností so športovými žážitkami a kulinárstvom. LINC predstavuje iniciatívu MAS a národných sietí rozvoja vidieka z Rakúska, Nemecka,...
Čítajte viac...
20 Feb 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár "Vidiecky cestovný ruch", ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2013 v...
Čítajte viac...
20 Feb 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre banskobystrický kraj Vás pozýva na stretnutie k výmene skúseností z prístupu Leader v banskobystrickom kraji s pracovným...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020