• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

01 Júl 2013
V súvislosti so správnou implementáciou osi 4 Prístup LEADER z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 MPRV SR listom dňa 06.06.2013 požiadalo PPA o interné sledovanie pomeru...
Čítajte viac...
25 Jún 2013
Konferencia “Komunity ako súčasť udržateľného vidieckeho turizmu – faktor úspechu alebo nevyhnutná záťaž?” sa uskutoční 10.-11. spetembra 2013 vo fínskom meste...
Čítajte viac...
25 Jún 2013
Národná sieť rozvoja vidieka v Maďarsku organizuje konferenciu “CLLD – nepočutý odkaz“, ktorá sa uskutoční 22. júla 2013 v Budapešti. Cieľom je stretnutie kľúčových aktérov...
Čítajte viac...
21 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na Stretnutie s partnermi projektov spolupráce, ktoré sa uskutoční utorok 25.júna 2013...
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020