• 1
  • 1

Aktuality

11 Aug 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na prehliadku expozície v pavilóne M1 počas 41. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy...
Čítajte viac...
07 Aug 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so zväzom ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia Vás pozývajú na šiesty seminár, zo série 8 seminárov. Seminár na tému...
Čítajte viac...
25 Júl 2014
ZzzKoniec hlasovania v súťaži "NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP" Hlasovanie v súťaži „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014“ bolo ukončené! Dňom 30. 06. 2014...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020