• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

25 Sep 2014
Oficiálne video z podujatia Halušky FEST Turecká...
Čítajte viac...
24 Sep 2014
ZzzKoniec hlasovania v súťaži "NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP" Hlasovanie v súťaži „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014“ bolo ukončené! Dňom 30. 06. 2014...
Čítajte viac...
22 Sep 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na 13. Tokajské vinobranie v priestoroch Domu tradícií a v Oddychovom centre, ktoré sa uskutoční v dňoch 26....
Čítajte viac...
22 Sep 2014
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás  srdečne  pozýva  na  aktivitu „Rozvíjanie spolupráce s regiónmi na slovensko –...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020