• 1

Aktuality

09 Jún 2014
Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16858/2013-610...
Čítajte viac...
06 Jún 2014
PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s...
Čítajte viac...
05 Jún 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na  „VI. Celoslovenské ovčiarske slávnosti – Ovenálie 2014“, ktoré sa budú konať 8. júna 2014 od 10.00 hod. v priestoroch...
Čítajte viac...
05 Jún 2014
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj Vás pozýva na zahraničnú odbornú exkurziu "Prístup LEADER v Poľsku – prehliadka činnosti miestnych akčných...
Čítajte viac...
05 Jún 2014
Dávame Vám do pozornosti ! Využite jedinečnú možnosť zúčastniť sa študijnej cesty "Pozitívne príklady PRV SR 2007-2013 so zameraním na environmentálny a regionálny rozvoj...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020