• 1
  • 1

Aktuality

22 Sep 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na 13. Tokajské vinobranie v priestoroch Domu tradícií a v Oddychovom centre, ktoré sa uskutoční v dňoch 26....
Čítajte viac...
22 Sep 2014
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás  srdečne  pozýva  na  aktivitu „Rozvíjanie spolupráce s regiónmi na slovensko –...
Čítajte viac...
19 Sep 2014
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj, Žilinský samosprávny kraj, EZÚS TRITIA a mesto Žilina Vás pozývajú na Konferenciu "Dni vidieka Žilinského...
Čítajte viac...
16 Sep 2014
Regionálne pracovisko NSRV SR pre trenčiansky kraj v spolupráci s neziskovou organizáciou Mňam FEST, mestom Bánovce nad Bebravou a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou...
Čítajte viac...
15 Sep 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020