• 1
  • 1

Aktuality

25 Aug 2014
Všetky fotografie prihlásené do súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2014" si môžete prezrieť aj v elektronickej...
Čítajte viac...
18 Aug 2014
Regionálne pracovisko pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na odbornú exkurziu na územie MAS Joutsenten Reitti vo Fínsku. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 15.-18. septembra 2014....
Čítajte viac...
14 Aug 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 1. ročník súťaže "Projekty MAS", do ktorej sa zapojili schválené miestne akčné skupiny (MAS) pôsobiace na území Slovenskej republiky...
Čítajte viac...
11 Aug 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na prehliadku expozície v pavilóne M1 počas 41. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020