• 1
  • 1

Aktuality

15 Sep 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty...
Čítajte viac...
08 Sep 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so zväzom ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia Vás pozývajú na siedmy seminár, zo série 8 seminárov. Seminár na tému...
Čítajte viac...
26 Aug 2014
Centrálna jednotka NSRV SR Vás pozýva na "Študijnú cestu po príkladoch dobrej praxe miestnych akčných skupín v Českej republike". Študijná cesta predstavuje inšpiratívnu a...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020