• 1
  • 1

Aktuality

08 Sep 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so zväzom ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia Vás pozývajú na siedmy seminár, zo série 8 seminárov. Seminár na tému...
Čítajte viac...
26 Aug 2014
Centrálna jednotka NSRV SR Vás pozýva na "Študijnú cestu po príkladoch dobrej praxe miestnych akčných skupín v Českej republike". Študijná cesta predstavuje inšpiratívnu a...
Čítajte viac...
26 Aug 2014
Regionálne pracovisko pre nitriansky kraj Vás pozýva na odbornú exkurziu na územie MAS Joutsenten Reitti vo Fínsku. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 15.-18. septembra 2014. Začiatok...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020