• 1
  • 1

Aktuality

20 Okt 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na dvojdňovú Konferenciu NSRV SR, ktorá sa bude konať 20. - 21. novembra 2014 v Nitre. Nosnou témou programu konferencie bude...
Čítajte viac...
20 Okt 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na seminár k zvyšovaniu kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku,...
Čítajte viac...
16 Okt 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na seminár k zvyšovaniu kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku,...
Čítajte viac...
09 Okt 2014
Miestna akčná skupina MALOHONT so spoluorganizátormi Vás pozývajú na podujatie Slovenské...
Čítajte viac...
08 Okt 2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so zväzom ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia Vás pozývajú na posledný 8 seminár. Seminár na tému „Plemenitba“ sa...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020