• 1
  • 1

Aktuality

16 Feb 2015
Európska komisia schválila dňa 13.2.2015 ďalších 18 programov rozvoja vidieka (PRV), zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o...
Čítajte viac...
16 Feb 2015
Európska komisia schválila dňa 13.2.2015  Program rozvoja vidieka SR 2014-2020. Ten načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré...
Čítajte viac...
13 Feb 2015
PPA vyzýva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty...
Čítajte viac...
09 Feb 2015
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Tribečským   múzeom  v Topoľčanoch vyhlasuje 5. ročník  celoslovenskej prehliadky...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020