• 1
  • 1

Aktuality

01 Feb 2019
Nominácia zástupcu MAS za člena zhromaždenia vidieckych sietí a podskupiny LEADER/CLLD jedného zástupcu miestnej akčnej skupiny LEADER (MAS)
Čítajte viac...
31 Jan 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj organizuje vzdelávaciu aktivitu \"Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
30 Jan 2019
Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od marca 2019 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Referent pre EIP“
Čítajte viac...
25 Jan 2019
MPRV SR realizuje prieskum verejnej mienky k prípravoe Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na Slovensku pre roky 2021-2027.
Čítajte viac...
24 Jan 2019
EIP-AGRI hľadá expertov a odborníkov do nasledovných Fokusových skupín: „Zdravie včiel a udržateľné včelárstvo“, „Salinizácia pôdy“, „Znižovanie antimikrobiálnych látok v chove hydiny“, „Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou“ a „Možnosti diverzifikácie prostredníctvom liečivých a kozmetických výrobkov na rastlinnej báze“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020