• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

23 Máj 2019
Technická univerzita vo Zvolene prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania ponúka odborné kurzy ďalšieho vzdelávania.Kurz Pestovanie húb a kurz Využitie húb
Čítajte viac...
20 Máj 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný workshop na tému: „Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve“
Čítajte viac...
20 Máj 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou Domadice pozýva na podujatie: „Hurá leto 2019 – domadické trhy“ Podujatie sa uskutoční 29. júna 2019 od 15.00 hod. na športovom ihrisku v Domadiciach.
Čítajte viac...
15 Máj 2019
Pokračujeme v uverejňovaní seriálu „ Inšpirácie k inováciám“. Každé dva týždne Vám prinesieme nové postrehy z oblasti inovácií.
Čítajte viac...
15 Máj 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov Vás Pozýva na aktivitu s názvom: „Možnosti využitia PRV SR 2014 – 2020 pre malých a mladých vinohradníkov“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020