Kalendár akcií

05 Nov 2019
05 Nov 2019

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP

Viac
24 Okt 2019
24 Okt 2019

Konferencia „SMART vidiek“

Viac
22 Okt 2019
22 Okt 2019

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS

Viac
22 Okt 2019
22 Okt 2019

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS

Viac
22 Okt 2019
22 Okt 2019

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS

Viac
15 Okt 2019
17 Okt 2019

Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“

Viac
09 Okt 2019
11 Okt 2019

Študijná cesta na Moravu

Viac
08 Okt 2019
11 Okt 2019

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Viac
08 Okt 2019
11 Okt 2019

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020