• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

12 Feb 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom Podpora inklúzie a zníženie rizika chudoby prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 ktorý sa uskutoční dňa 20.2.2020 v kaštieli v obci Jarovnice.
Čítajte viac...
12 Feb 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje MAS, že v rámci výdavkov na chod MAS a animácie v rámci PRV SR 2014 - 2020 sú MAS povinné postupovať pri vykonávaní obstarávania v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.
Čítajte viac...
07 Feb 2020
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“
Čítajte viac...
07 Feb 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch
Čítajte viac...
06 Feb 2020
Vážený predstaviteľ MAS, venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže identifikovať technické problémy v ITMS2014+ a to s cieľom zabezpečiť odstránenie týchto problémov a zabezpečiť plynulý chod činnosti MAS v ITMS2014+
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020