Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron 97669 192BB210015 Stratégia CLLD Verejno-súkromné partnerstvo Horehron SR, okres Brezno Brezno 19.2
Dolné Záhorie 90874 192BA210001 Stratégia CLLD - Dolné Záhorie Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti) Malacky 19.2
MAS HORNOHRAD 98526 192BB210003 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020 Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Hradište, Ozdín, České Brezovo, Mládzovo, Breznička, Kalinovo Poltár 19.2
OZ RADOŠINKA 95601 192NR210010 Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Šurianky, Hruboňovo, Nové Sady, Čab, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Rado Topoľčany 19.2
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 95182 192NR210007 Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Choča, Kozárovce, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Vráble. Zlaté Moravce 19.2
MAS „Horný Šariš – Minčol“ 06541 192PO210022 Stratégia CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“ Čirč, Ďurková, Hromoš, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Šambron, Šarišské Jastrabie, Vislanka Stará Ľubovňa 19.2
Miloj Spiš, o.z. 05201 192KE210016 Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 - 2023 (2025) Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Mlynky, Matejovce n/Hornádom, Markušovce, Odorín, Olcnava, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Tomášovce, Tepl Spišská Nová Ves 19.2
Miloj Spiš, o.z. 05201 192KE210016 Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 - 2023 (2025) Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Mlynky, Matejovce n/Hornádom, Markušovce, Odorín, Olcnava, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Tomášovce, Tepl Spišská Nová Ves 19.2
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 90701 192TN210002 Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina na roky 2015-2022 územie Kopaničiarsky región - MAS Myjava 19.2
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva 09421 192PO210002 Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou Benkovce, Ďapalovce, Dlhé Klčovo, Hencovce, Holčíkovce, Kladzany, Kučín, Kvakovce, Majerovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Poša, Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný Ka Vranov nad Topľou 19.2
Malokarpatské partnerstvo o.z. 91908 192TT210002 Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo Územie Malokarpatského partnerstva o.z. (23 obcí) Trnava 19.2
Malokarpatské partnerstvo o.z. 91908 192TT210002 Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo Územie Malokarpatského partnerstva o.z. (23 obcí) Trnava 19.2
Občianske združenie Medzi riekami 07213 č. 192KE210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami na území 26 obcí okresu Michalovce Michalovce 19.2
MAS HORNOHRAD 98526 192BB210003 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020 Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Hradište, Ozdín, České Brezovo, Mládzovo, Breznička, Kalinovo Poltár 19.2
Miestna akčná skupina 11 PLUS 91942 192TT210008 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny MAS 11 PLUS Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Úľany, Slovenská Nová Ves, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč Trnava 19.2
MAS Magura - Strážov 97201 19TN210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územie MAS Magura - Strážov Prievidza 19.2
MAS Magura - Strážov 97201 19TN210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územie MAS Magura - Strážov Prievidza 19.2
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 95182 192NR210007 Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Choča, Kozárovce, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Vráble. Zlaté Moravce 19.2
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. 07254 192KE210005 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom územie MAS Zemplán pod Vihorlatom, o.z. - všetky obce okresu Sobrance a obce Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom Sobrance 19.2
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 91305 192TN210005/A Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno - súkromného partnerstva Adamovské Kochanovce, Drietoma, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie Trenčín 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020